Tietosuojaseloste

Tämä on Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n tietosuojaseloste.
Laatimispäivä 14.3.2023

1. Rekisterinpitäjä

Virtain ikuinen juhannus Oy, Virrat
info@ikuinenjuhannus.fi

2. Rekisteröidyt

Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on asiakassuhde Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin mahdolliset käyttötarkoitukset

  • Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n lippujen myyminen
  • Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n viestintä ja palveluiden markkinointi
  • Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n palveluiden kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Asiakas- ja yhteystiedot, kuten:
Henkilötiedot: nimi, mahdollinen yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään
  • Ticketmaster -palvelun kautta

Evästeet

Ikuinen juhannus -verkkosivuilla käytetään evästeitä (”cookies”) Google Analytics -kävijätilastointipalvelun toteuttamiseen. Evästeet eivät tallenna henkilötietoja eivätkä kerää henkilöä yksilöiviä tietoja. Verkkosivujemme käyttäminen ei vaadi evästeiden käyttöä.

Lisätietoa Googlen käyttöehdoista ja tietosuojasta:

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Virtain Ikuinen Juhannus Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.